Adres

MOSB 4. Kısım Yunusemre/Manisa

Telefon

+90 (236) 213 13 33

E-mail Adresi

sales@gtplast.com.tr
Çevre Faaliyetleri

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, bünyesinde yapılan başlıca çevre faaliyetleri:

- Atıkların sınıflandırılması,

- Sınıflandırılan atıkların sınıflarına göre ayrı ayrı toplanması,

- Toplanan atıkların atık depolama sahasında özelliklerine göre depolanması,

- Depolanan atıkların uygun yöntemlerle ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca bertaraf edilmesi

- Çevre mevzuatının düzenli olarak takip edilmesi,

- Doğal kaynak kullanımının azami seviyede tutulması,

- Gerekli ortam ve emisyon ölçümlerinin yasal mevzuatların belirlediği periyotlarda yapılması,

- Çevre izinlerinin ve çevre etkinlik değerlendirme raporunun mevzuata uygun şekilde takibinin yapılması,

- Yıllık olarak iç denetimlerin planlanması ve uygulanması,

- Çevre ile ilgili risk değerlendirme çalışmalarının yapılması,

- Çalışanlara çevre bilinci, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, atıkların sınıflandırılması ve çevre kazalarında yapılması gerekenler ile ilgili olarak eğitim verilmesi.

Bunların dışında ayrıca:

- Çevreye zararlı ürünler yerine çevreye daha az zararlı ürünler kullanılması hususuna özen gösterilmektedir.

- Avrupa standartlarınca yasaklı ve kısıtlı kimyasal maddeler kullanılmamaktadır.

- Kullanılan kimyasalların ve sarf malzemelerin çevresel boyutları bilinmekte ve çalışanlar bu konularda eğitilmektedir.