Adres

MOSB 4. Kısım Yunusemre/Manisa

Telefon

+90 (236) 213 13 33

E-mail Adresi

sales@gtplast.com.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

GT PLAST ailesi, en değerli kaynağımız olan çalışanlarımızın, işyerimizde hizmet veren taşeronların, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliğini sağlamayı öncelikli hedef olarak ele alır.

Bizim, Üst Yönetim olarak firmamızda uygulanmakta olan tüm süreçlerin, uluslararası kalite düzeyinde gerçekleştirilmesi ve çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirilmesi, faaliyetlerimiz sırasında çevrenin ve GT PLAST bünyesinde tüm çalışanların korunması vazgeçilmez hedeflerimiz ve prensiplerimiz arasındadır.

Bu sistemlerin performansını sürekli iyileştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için;

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışımızın temeli, Yasal mevzuatlara ve çevreye saygılı olmaktır. Gelecek nesillere yaşanılası temiz bir dünya bırakmak, doğanın dengesini bozacak hareket ve eylemlerden kaçınmaktır.

  2. GT PLAST sınırları dahilinde bulunan herkesin sağlık ve güvenliğini sağlamak için, yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç-gereç ve kişisel koruyucu donanımları kullanmayı,

  3. Mevcut ekipmanlarda risk analizi yaparak iyileştirmeye gitmeyi, yeni yatırımlarda İş Sağlığı ve Güvenliği açısından risk yaratmayan teknolojileri kullanmayı,

  4. Meslek hastalıkları açısından riskleri değerlendirmeyi, periyodik olarak gözden geçirmeyi, riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmayı,

  5. İş Sağlığı ve Güvenliği kavramının tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve çalışanlarımızca uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi, eğitimleri GT PLAST ailesinin ayrılmaz bir parçası olarak sürdürmeyi,

  6. İşyerinde hizmet veren taşeron, yüklenici ve ayrıca ziyaretçilerin de GT PLAST’ın koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

  7. GT PLAST’ı İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları açısından, örnek bir şirket haline getirmeyi,

  8. Sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız olarak taahhüt ederiz.

 

Genel Müdür

BEDİR İNAN